Biểu mẫu

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”

Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2021 đã chính thưc Bộ giáo dục và đào tạo phát động. Thông qua cuộc thi ban tổ chức muốn tôn vinh những thầy cô giáo có tình cảm, việc làm, những thành tích, đóng góp tốt đẹp trong công tác giáo dục. Sau đây là chi tiết mẫu giấy bài dự thi viết về Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

Mẫu giấy bài dự thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường mến yêu 2021

(Ban hành kèm quyết định 2662/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên:…………………………….……………

Ngày tháng năm sinh:……………………………

Quê quán:………………………………………..

Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:……………………

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………

2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi

a. Thầy/cô giáo

Họ tên:…………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………

Địa chỉ công tác/học tập hiện nay:………………………

Điện thoại, Email (nếu có):………………………………

b. Cơ sở giáo dục

– Tên cơ sở giáo dục:………………………………………….

– Địa chỉ và các thông tin liên lạc:……………………………

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………………………………….

Nội dung tác phẩm:………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

#Mẫu #giấy #thi #Viết #về #những #kỷ #niệm #sâu #sắc #về #thầy #cô #và #mái #trường #mến #yêu

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêuBiểu mẫu dự thi viết về thầy cô và mái trường mến yêu 2021 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2021 đã chính thưc Bộ giáo dục và đào tạo phát động. Thông qua cuộc thi ban tổ chức muốn tôn vinh những thầy cô giáo có tình cảm, việc làm, những thành tích, đóng góp tốt đẹp trong công tác giáo dục. Sau đây là chi tiết mẫu giấy bài dự thi viết về Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2021, mời các bạn cùng tham khảo.Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêuMẫu giấy bài dự thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường mến yêu 2021(Ban hành kèm quyết định 2662/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN1. Thông tin về tác giảHọ và tên:…………………………….……………Ngày tháng năm sinh:……………………………Quê quán:………………………………………..Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:……………………Địa chỉ liên lạc:……………………………………………Điện thoại, Email (nếu có):…………………………2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thia. Thầy/cô giáoHọ tên:…………………………………Ngày tháng năm sinh:……………………Địa chỉ công tác/học tập hiện nay:………………………Điện thoại, Email (nếu có):………………………………b. Cơ sở giáo dục- Tên cơ sở giáo dục:………………………………………….- Địa chỉ và các thông tin liên lạc:……………………………PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THITên tác phẩm:……………………………………………………………………………………………….Nội dung tác phẩm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button