Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án

Tải xuống Bản in

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án là gì? Nội dung mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung quy phạm pháp luật tài chính? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án

  • 1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án là gì?
  • 2. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính dự án là mẫu biên bản được lập để báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp luật …

2. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc phòng
PHÁP LÝ – ĐỘI NGŨ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà nộingàyythángnăm

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung Pháp lý – Tài chính của dự án … DA3 …

Basess:

1. Thành phần Tổ Pháp chế – Tài chính:

– Đồng chí ……………………: Tổ trưởng;

– Đồng chí ……………………: Thành viên;

– Đồng chí ……………………: Thành viên;

2. Nhiệm vụ của Tổ Pháp chế – Tài chính:

……………………………………………………

3. Thời gian tiến hành:

……………………………………………………

4. Địa điểm thực hiện:

……………………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: …………………… ..

2. Chủ đầu tư: ……………………

3. Thời gian thực hiện: ……………………. ……

4. Mục tiêu dự án: …………………….

5. Nội dung quy mô đầu tư: ……………… ..

6. Giải pháp kỹ thuật: ……………………

7. Phương thức thực hiện: …………………….

8. Tổng mức đầu tư: ……………………

9. Nguồn kinh phí: ……………………………………………………

10. Nơi thực hiện: ……………………

11 ……………………………………………………

II. PHÁP LÝ – KẾT QUẢ KIỂM TRA TÀI CHÍNH

1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng:

2. Hồ sơ pháp lý của dự án và từng hạng mục đầu tư:

3. Kết quả giải ngân sử dụng vốn:

4 ……………………

III. PHÁP LÝ – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÀI CHÍNH

1. Đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

2. Đánh giá công tác tài chính.

3. Đánh giá các vấn đề liên quan khác.

IV. KẾT LUẬN:

1. Kết luận:

2. Khuyến nghị:

THÀNH VIÊN:
Đầu tiên…………………………
2 …………………………
3 ……………………

LÃNH ĐẠO
Trung tá Nguyễn Văn B

Ghi chú:

– DA3: Tên dự án đầu tư.

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án

#Mẫu #báo #cáo #kết #quả #kiểm #tra #đánh #giá #nội #dung #pháp #lý #tài #chính #của #dự #án

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án là gì? Mẫu bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án là gì?2. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án là gì?Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả kiểm tra đánh giá nội dung pháp lý…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự ánHỘI ĐỒNG KH&CN CẤP BQPTỔ PHÁP LÝ – TÀI CHÍNH——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Hà Nội, ngày…tháng…năm…BÁO CÁOKết quả kiểm tra, đánh giá nội dung Pháp lý – Tài chính của dự án …DA3…Các căn cứ:1. Thành phần Tổ Pháp lý – Tài chính:- Đồng chí ………………………………: Tổ trưởng;- Đồng chí ………………………………: Thành viên;- Đồng chí ………………………………: Thành viên;2. Nhiệm vụ của Tổ Pháp lý – Tài chính:………………………………………………3. Thời gian tiến hành:………………………………………………4. Địa điểm thực hiện:………………………………………………I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN1. Tên dự án: …………………………..……2. Chủ đầu tư: ………………………………3. Thời gian thực hiện: …………………..…4. Mục tiêu dự án: ………………………….5. Nội dung quy mô đầu tư: ………………..6. Về giải pháp kỹ thuật: ……………………7. Phương thức thực hiện: ………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})8. Tổng mức đầu tư: …………………………9. Nguồn vốn: …………………………………10. Địa điểm thực hiện: ………………………11 ………………………………………………II. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÁP LÝ – TÀI CHÍNH1. Chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng:2. Hồ sơ pháp lý của dự án và của từng hạng mục đầu tư:3. Kết quả giải ngân sử dụng kinh phí:4 …………………………………………………III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LÝ – TÀI CHÍNH1. Đánh giá về việc chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.2. Đánh giá về công tác tài chính.3. Đánh giá về các vấn đề khác liên quan.IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:1. Kết luận:2. Kiến nghị:THÀNH VIÊN:1…………………………2…………………………3…………………………TỔ TRƯỞNGTrung tá Nguyễn Văn BGhi chú:- DA3: Tên dự án đầu tư.Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung pháp lý tài chính của dự án(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button