Biểu mẫu

Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

Đáp án module 9 môn TNXH

Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 môn TNXH Tiểu học về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.

Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022
Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

Đáp án mô đun 9 môn Tự nhiên xã hội

1. Câu hỏi ôn tập đầu vào module 9 TNXH

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất.

Vị trí của môn Tự nhiên và xã hội 2018 trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

A. Là môn học tự chọn, có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh lĩnh hội những kiến thức cơ bả n về thế giới tự nhiên và xã hội.

B. Là môn học bắt buộc, cung cấp cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở lớp 4, lớp 5 và các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học trên.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

C. Là môn học bắt buộc có vị trí quyết định thực hiện  các mục tiêu giáo dục tiểu học.

D. Là môn học tự chọn, giúp học sinh học các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học ở cấp trung học cơ sở.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất.

Đặc điểm của môn Tự nhiên và xã hội trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

A. Là môn học trang bị cho học sinh tri thức cơ bản, gần gũi và thiết thực về thế giới tự nhiên, xã hội và con người.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

B. Là môn học cung cấp cơ sở quan trọng cho việc hình thành các chuẩn mực hành vi ứng xử trong cuộc sống.

Là môn học tập trung vào hình thành cho học sinh các năng lực cần thiết của con người hiện đại như: tự chủ – tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề – sáng tạo.

D. Là môn học quyết định sự hình thành các phẩm chất quan trọng cho học sinh, gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất.

Nội dung môn Tự nhiên và Xã hội gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4

B. 5

A. 6Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

A. 7

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất (từ khoá phù hợp nhất).

…… là quá trình thu thập và giải thích các chứng cứ về việc học của từng học sinh (HS) nhằ m mục đích xác định được HS đó đã biết những kiến thức, kĩ năng nào, tiếp theo cần phải học những kiến thức, kĩ năng nào và cách nào tốt nhất để học những kiến thức, kĩ năng mới.

A. Đánh giá kết quả học (Assessment of learning).

B. Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment for learning).Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

C. Đánh giá như là hoạt động học tập (Assessment for learning).

D. Đánh giá là hoạt động tự đánh giá (Individual Assessment).

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất.

Mục đích trọng tâm của đánh giá năng lực là gì?

A. Đánh giá khả năng người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

B. Xác định việc đạt được kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

C. Đánh giá xếp hạng giữa những học sinh với nhau và vì sự tiến bộ của mỗi HS.

D. Đánh giá ở mọi thời điể m của quá trình dạy học, chú trọng dến đánh giá trong khi học.

Câu 6: “Đặt được các câu hỏi đơn giản về một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh” là biểu hiện của thành phần năng lực gì trong môn Tự nhiên và xã hội 2018?

A. Năng lực nhận thức khoa học.

B. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

C. Năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

D. Năng lực tự nhiên

Câu 7: Biểu hiện mức độ “vận dụng” của học sinh trong học tậ p môn Tự nhiên và xã hội 2018:

A. Xác định được mộ  số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh.

B. Thực hiện được nhiệm vụ khảo sát v ề sự an toàn liên quan đến khu vực xung quanh trường theo sự phân công của nhóm.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

C. Nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày.

D. Mô tả được một số hiện tượng thiên tai.

Câu 8: Nội dung giáo dục của chương trình môn Tự nhiên và xã hội 2018 bao gồm các chủ đề:

A. Gia đình, Trường học, Thực vật và độ ng vật, Cộng đồng địa phương, Con người và sức khỏe, Trái Đất và bầu trời.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

B. Gia đình, Trường học, Thực vật và động vật, Cộng đồng địa phương, Sinh vật và môi trường, Nấ m và vi khuẩn.

A. Gia đình, Trường học, Sinh vật và môi trư ờng, Năng lượng, Con người và sức khỏe, Trái Đất và Bầu trời.

A. Gia đình, Trường học, Chất, Năng lượng, Nấm và vi khuẩn, Sinh vật và môi trường

Câu 9: Nội dung mới trong chủ đề “Cộng đồng địa phương” của chương trình môn Tự nhiên và xã hội 2018 là:

A. Quang cảnh làng xóm, đường phố.

B. Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng.

C. Một số di tích văn hoá, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

D. Hoạt động giao thông

Câu 10: Trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội thì phẩm chất học sinh được hình thành, phát triển nhờ …

A. tương tác, trải nghiệm.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

B. quan sát, thảo luận.

C. trải nghiệm, quan sát.

D. tương tác, thảo luận.

2. Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 module 9 môn TNXH

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

A. Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, m ạng truyền thông, thiế t bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

B. Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

C. Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằ m tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

D. Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Câu 2. Chọn đáp án sai.

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dụ c thông minh (teaching presence) là:

A. Thiết kế dạy học.

B. Dạy học và tổ chức hoạt động.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiế

D. Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất. Hệ sinh thái giáo dục đưc hiểu là:

A. là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực (NL), phẩm chất (PC) cho người học..

B. là môi trường đào tạo sử dụng công nghệ Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về ng ười học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

C. là môi trường đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

D. là môi trường đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

Để xem đầy đủ nội dung Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học, mời các bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Xem chi tiết bài viết

Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022

#Đáp #án #trắc #nghiệm #Tự #nhiên #xã #hội #module #Tiểu #học

Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học 2022Đáp án module 9 môn TNXH (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 môn TNXH Tiểu học về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.Đáp án mô đun 9 môn Tự nhiên xã hội1. Câu hỏi ôn tập đầu vào module 9 TNXH2. Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 module 9 môn TNXH1. Câu hỏi ôn tập đầu vào module 9 TNXH(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất.Vị trí của môn Tự nhiên và xã hội 2018 trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.A. Là môn học tự chọn, có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh lĩnh hội những kiến thức cơ bả n về thế giới tự nhiên và xã hội.B. Là môn học bắt buộc, cung cấp cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở lớp 4, lớp 5 và các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học trên.C. Là môn học bắt buộc có vị trí quyết định thực hiện  các mục tiêu giáo dục tiểu học.D. Là môn học tự chọn, giúp học sinh học các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học ở cấp trung học cơ sở.Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất.Đặc điểm của môn Tự nhiên và xã hội trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?A. Là môn học trang bị cho học sinh tri thức cơ bản, gần gũi và thiết thực về thế giới tự nhiên, xã hội và con người.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})B. Là môn học cung cấp cơ sở quan trọng cho việc hình thành các chuẩn mực hành vi ứng xử trong cuộc sống.Là môn học tập trung vào hình thành cho học sinh các năng lực cần thiết của con người hiện đại như: tự chủ – tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề – sáng tạo.D. Là môn học quyết định sự hình thành các phẩm chất quan trọng cho học sinh, gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất.Nội dung môn Tự nhiên và Xã hội gồm bao nhiêu chủ đề?A. 4B. 5A. 6A. 7Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất (từ khoá phù hợp nhất).…… là quá trình thu thập và giải thích các chứng cứ về việc học của từng học sinh (HS) nhằ m mục đích xác định được HS đó đã biết những kiến thức, kĩ năng nào, tiếp theo cần phải học những kiến thức, kĩ năng nào và cách nào tốt nhất để học những kiến thức, kĩ năng mới.A. Đánh giá kết quả học (Assessment of learning).B. Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment for learning).C. Đánh giá như là hoạt động học tập (Assessment for learning).D. Đánh giá là hoạt động tự đánh giá (Individual Assessment).Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mục đích trọng tâm của đánh giá năng lực là gì?A. Đánh giá khả năng người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.B. Xác định việc đạt được kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.C. Đánh giá xếp hạng giữa những học sinh với nhau và vì sự tiến bộ của mỗi HS.D. Đánh giá ở mọi thời điể m của quá trình dạy học, chú trọng dến đánh giá trong khi học.Câu 6: “Đặt được các câu hỏi đơn giản về một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh” là biểu hiện của thành phần năng lực gì trong môn Tự nhiên và xã hội 2018?A. Năng lực nhận thức khoa học.B. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.C. Năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.D. Năng lực tự nhiênCâu 7: Biểu hiện mức độ “vận dụng” của học sinh trong học tậ p môn Tự nhiên và xã hội 2018:A. Xác định được mộ  số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh.B. Thực hiện được nhiệm vụ khảo sát v ề sự an toàn liên quan đến khu vực xung quanh trường theo sự phân công của nhóm.C. Nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày.D. Mô tả được một số hiện tượng thiên tai.Câu 8: Nội dung giáo dục của chương trình môn Tự nhiên và xã hội 2018 bao gồm các chủ đề:A. Gia đình, Trường học, Thực vật và độ ng vật, Cộng đồng địa phương, Con người và sức khỏe, Trái Đất và bầu trời.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})B. Gia đình, Trường học, Thực vật và động vật, Cộng đồng địa phương, Sinh vật và môi trường, Nấ m và vi khuẩn.A. Gia đình, Trường học, Sinh vật và môi trư ờng, Năng lượng, Con người và sức khỏe, Trái Đất và Bầu trời.A. Gia đình, Trường học, Chất, Năng lượng, Nấm và vi khuẩn, Sinh vật và môi trườngCâu 9: Nội dung mới trong chủ đề “Cộng đồng địa phương” của chương trình môn Tự nhiên và xã hội 2018 là:A. Quang cảnh làng xóm, đường phố.B. Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng.C. Một số di tích văn hoá, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.D. Hoạt động giao thôngCâu 10: Trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội thì phẩm chất học sinh được hình thành, phát triển nhờ …A. tương tác, trải nghiệm.B. quan sát, thảo luận.C. trải nghiệm, quan sát.D. tương tác, thảo luận.2. Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1 module 9 môn TNXHCâu 1. Chọn đáp án đúng nhất. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?A. Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, m ạng truyền thông, thiế t bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.B. Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.C. Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằ m tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.D. Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.Câu 2. Chọn đáp án sai.Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dụ c thông minh (teaching presence) là:A. Thiết kế dạy học.B. Dạy học và tổ chức hoạt động.C. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếD. Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất. Hệ sinh thái giáo dục được hiểu là:A. là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực (NL), phẩm chất (PC) cho người học..B. là môi trường đào tạo sử dụng công nghệ Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về ng ười học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.C. là môi trường đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.D. là môi trường đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.Để xem đầy đủ nội dung Đáp án trắc nghiệm Tự nhiên xã hội module 9 Tiểu học, mời các bạn tải file về.Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button