Biểu mẫu

Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 28

Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 28 được ban hành kèm theo Nghị quyết 116/NQ-CP 2021 hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn vì Covid-19 của Chính phủ. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

Danh sách người lao động xin hỗ trợ Covid-19

  • 1. Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ là gì?
  • 2. Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 28

1. Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ là gì?

Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ là mẫu được lập ra để thống kê các thông tin về người lao động xin nhận hỗ trợ do tình hình dịch bệnh Covid-19. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, mã số BHXH….

2. Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 28

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THÔNG TIN ĐÚNG, ĐỦ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG H TRỢ THEO QUYẾT ĐNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg

Tên đơn vị: ……………………..

Mã đơn vị: ……………………..

Ngành nghề: ……………………..

Địa chỉ: ……………………..

STT

Họ và tên

Mã số

BHXH

CMND/ CCCD

Số điện thoại (di động)

Thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN đến hết tháng 9 năm 2021 (Tổng số tháng)

Thông tin tài khoản

Ghi chú 1

Số tài khoản

Ngân hàng

ngày … tháng … năm 2021

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

________________

1 Trường hợp người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ ghi rõ “Không nhận hỗ trợ” vào cột Ghi chú.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem chi tiết bài viết

Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 28

#Danh #sách #người #lao #động #có #thông #tin #đúng #đủ #đề #nghị #hỗ #trợ #theo #Quyết #định

Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 28Mẫu 02 quyết định 116 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 28 được ban hành kèm theo Nghị quyết 116/NQ-CP 2021 hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn vì Covid-19 của Chính phủ. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.Danh sách người lao động xin hỗ trợ Covid-191. Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ là gì?2. Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 281. Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ là gì?Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ là mẫu được lập ra để thống kê các thông tin về người lao động xin nhận hỗ trợ do tình hình dịch bệnh Covid-19. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, mã số BHXH….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 28(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THÔNG TIN ĐÚNG, ĐỦ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg Tên đơn vị: ……………………..Mã đơn vị: ……………………..Ngành nghề: ……………………..Địa chỉ: …………………….. STT Họ và tên Mã số BHXH CMND/ CCCD Số điện thoại (di động) Thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN đến hết tháng 9 năm 2021 (Tổng số tháng) Thông tin tài khoản Ghi chú 1 Số tài khoản Ngân hàng ngày … tháng … năm 2021 ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ________________ 1 Trường hợp người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ ghi rõ “Không nhận hỗ trợ” vào cột Ghi chú.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button