Biểu mẫu

Cách tính diện tích hình thoi chuẩn công thức và bài tập

Ở bậc Tiểu học, cụ thể là môn Toán lớp 4, các em học sinh sẽ được làm quen với hình thoi và cách tính diện tích hình thoi. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các em một số mẫu bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4 hay để các em có thể tự ôn tập tại nhà nhé.

Cách tính diện tích hình thoi

Cách tính diện tích hình thoi chuẩn công thức

Công thức tính diện tích hình thoi chuẩn:

S hình thoi = 1⁄2 d1 x d2

Trong đó: d1 và d2 là 2 đường chéo của hình thoi.

Hình thoi

Ví dụ:

Cách tính diện tích hình thoi

Với hình thoi ABCD có 2 đường chéo là d1 và d2 thì công thức tính diện tích hình thoi như sau:

Diện tích hình thoi ABCD = SABCD = 1⁄2 d1 x d2 = 1⁄2 x 15 x 10 = 60cm

Bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4

Dưới đây là một số mẫu bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4 để bạn tham khảo:

Bài 1: Tính diện tích của hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 16cm và 20cm.

Bài 2: Một hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 12dm, diện tích hình thoi là 48dm2. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi.

Bài 3: Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC = 15cm, độ dài đường chéo BD bằng 2/3 độ dài đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD.

Bài 4: Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 10cm, biết 1 đường chéo hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi.

Bài 5: Tỉ số giữa hai đường chéo một hình thoi là 4/9. Hiệu của hai đường chéo là 20m. Tính diện tích của hình thoi?

Bài 6: Tính diện tích hình thoi MNPQ biết cạnh AB = 22cm và cạnh AD = 17cm.

Bài tập tính diện tích hình thoi

Qua bài viết này mong rằng bạn đã nắm được cách tính diện tích hình thoi chuẩn công thức và bài tập. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

>>> Tham khảo thêm:

  • Bảng đơn vị đo độ dài chuẩn nhất và cách đổi, cách học thuộc
  • Bảng đơn vị đo khối lượng chính xác nhất và cách chuyển đổi
  • Bảng đơn vị đo thể tích và cách chuyển đổi giữa các đơn vị

Xem chi tiết bài viết

Cách tính diện tích hình thoi chuẩn công thức và bài tập

#Cách #tính #diện #tích #hình #thoi #chuẩn #công #thức #và #bài #tập

.adslot-1 {
min-height: 250px;
}

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ở bậc Tiểu học, cụ thể là môn Toán lớp 4, các em học sinh sẽ được làm quen với hình thoi và cách tính diện tích hình thoi. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các em một số mẫu bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4 hay để các em có thể tự ôn tập tại nhà nhé.

Cách tính diện tích hình thoi chuẩn công thức
Công thức tính diện tích hình thoi chuẩn:

S hình thoi = 1⁄2 d1 x d2

Trong đó: d1 và d2 là 2 đường chéo của hình thoi.

Ví dụ:

Với hình thoi ABCD có 2 đường chéo là d1 và d2 thì công thức tính diện tích hình thoi như sau:
Diện tích hình thoi ABCD = SABCD = 1⁄2 d1 x d2 = 1⁄2 x 15 x 10 = 60cm
 
Bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4
Dưới đây là một số mẫu bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4 để bạn tham khảo:
Bài 1: Tính diện tích của hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 16cm và 20cm.
Bài 2: Một hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 12dm, diện tích hình thoi là 48dm2. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi.
Bài 3: Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC = 15cm, độ dài đường chéo BD bằng 2/3 độ dài đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD.
Bài 4: Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 10cm, biết 1 đường chéo hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi.
Bài 5: Tỉ số giữa hai đường chéo một hình thoi là 4/9. Hiệu của hai đường chéo là 20m. Tính diện tích của hình thoi?
Bài 6: Tính diện tích hình thoi MNPQ biết cạnh AB = 22cm và cạnh AD = 17cm.

 
Qua bài viết này mong rằng bạn đã nắm được cách tính diện tích hình thoi chuẩn công thức và bài tập. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
>>> Tham khảo thêm:

Bảng đơn vị đo độ dài chuẩn nhất và cách đổi, cách học thuộc
Bảng đơn vị đo khối lượng chính xác nhất và cách chuyển đổi
Bảng đơn vị đo thể tích và cách chuyển đổi giữa các đơn vị

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button