Tin Tức

Blizzard hủy bỏ sự kiện Blizzconline vào đầu năm sau Sự kiện online được rất nhiều người mong đợi của Blizzard đã bị hủy bỏ và không thể diễn ra vào đầu năm sau. 27/10/2021 17:00

Blizzard hủy bỏ sự kiện Blizzconline vào đầu năm sau
Sự kiện online được rất nhiều người mong đợi của Blizzard đã bị hủy bỏ và không thể diễn ra vào đầu năm sau.
27/10/2021 17:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button