Biểu mẫu

Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu 2022

Tải về Bản in

Báo cáo kết quả tổ chức tết trung thu 2021 tổng kết lại chương trình trung thu đã tổ chức, kinh phí thực hiện, thời gian và địa điểm tổ chức lễ hội trăng rằm…

Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu mới nhất

  • 1. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu là gì?
  • 2. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 1
  • 3. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 2
  • 4. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 3

1. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu là gì?

Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu là mẫu được lập ra để tổng kết lại việc tổ chức các hoạt động Tết trung thu ở các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó rút ra kinh nghiệm cho lần tổ chức năm sau.

2. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 1

PHÒNG GD-ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

Năm học:……..

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU

1. Tuyên truyền:

– Các lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% các em học sinh thông qua chủ đề “Đêm hội trăng rằm”.

2. Thời gian:

– Nhà trường tổ chức liên hoan vui Tết trung thu cho học sinh trong toàn trường vào lúc 15 giờ, ngày ….tháng ….năm ….

– Địa điểm: Tại điểm trung tâm trường ………..

3. Nội dung:

– Liên hoan múa hát tập thể.

– Phát quà.

– 100% các em được tham gia các hoạt động của ngày Tết trung thu vui vẻ.

II. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN

-Tổng kinh phí cho hoạt động tặng quà trung thu.

+ UBND xã hỗ trợ:……… đồng tiền mặt và ….suất quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi.

– Được sự quan tâm của các cấp, ngành.

– Trường ………. đã tổ chức thành công Tết trung thu cho các em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc cho các em.

– 100% học sinh được tham gia vào ngày hội với các hoạt động phong phú, hấp dẫn và bổ ích, thông qua hoạt động này đã tạo cho các em sự phấn khởi, vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt thông qua hoạt động này nhà trường đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp các ngành địa phương và phụ huynh học sinh, tạo được niềm tin lớn đối với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn.

– Do kinh phí còn hạn chế nên trong hoạt động còn gặp khó khăn.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức các hoạt động tết trung thu cho trẻ em con CB-CC và học sinh trong toàn trường năm học…….. của trường ………../.

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

3. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 2

CĐGD HUYỆN ………
CĐ TRƯỜNG ………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

……., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
TẾT TRUNG THU NĂM 20….

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU

1. Tổ chức các hoạt động:

Ngày …/…/20…. (thứ 5) Trường ……………… tổ chức chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. cho 100% các cháu trong toàn trường.

Về dự ngày hội với nhà trường có các Đồng chí Lãnh đạo đại diện cho Quận uỷ – UBND Quận Hải An, lãnh đạo PGD&ĐT Quận Hải An, Đảng uỷ UBND Phường ………………, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn Phường, đơn vị kết nghĩa và đông đảo các bậc phụ huynh về dự đông đủ.

* Nội dung:

1. Chấm mâm cỗ trung thu.

2. Múa Lân – Múa sư tử

3. Văn nghệ

4. Giao lưu Cuội – Tễu – Chị Hằng Nga và trẻ.

5. Giới thiệu Đại biểu

6. Đại biểu tặng quà.

7. Đ/c Hiệu trưởng phát biểu và cảm ơn

8. Văn nghệ

9. Đại biểu chia quà và phá cỗ trung thu

* Kết quả

– 100% số trẻ được nhận quà Tết trung thu.

– Trẻ tự tin mạnh dạn khi tham gia các hoạt động.

2. Thăm và tặng quà các em.

a. Thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:

– Tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 10 em với trị giá mỗi suất quà là 100.000/1em.

b. Tặng quà và tổ chức vui Trung Thu cho trẻ em con CBCC- LĐ trong ngành:

– Nhà trường tổ chức trung thu cho 100% con em CBGVNV trong nhà trường với tổng kinh phí là 20.000.000 đồng.

II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CẤP NGÀNH, CẤP PHƯỜNG:

Nhà trường phối kết hợp các ban ngành đoàn thể: Đảng ủy UBND Phường ……………… cùng các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn Phường, đơn vị kết nghĩa để tổ chức tết Trung thu cho trẻ. Bên cạnh đó được sự ủng hộ của đông đảo các bậc phụ huynh tới dự đông đủ liên hoan chung vui cùng cô trò nhà trường.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. trường ……………… diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc cho các quý vị đại biểu về dự và các bậc phụ huynh, là ngày Tết thật vui, thật ý nghĩa của các cháu trong toàn trường.

Nơi nhận:

  • Website PGD;
  • Website trường;
  • Lưu VT.

T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

4. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 3

CĐGD HUYỆN …………………

CĐ TRƯỜNG ……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

Năm học: … – …

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU

Tuyên truyền:

– Các lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% các em học sinh thông qua chủ đề “Đêm hội trăng rằm”.

Thời gian:

– Nhà trường tổ chức liên hoan vui Tết trung thu cho học sinh trong toàn trường vào lúc … giờ ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Tại điểm cơ sở trường …………………………….

Nội dung:

– Bày cỗ trung thu toàn trường.

– Trưng đèn trung thu.

– Liên hoan múa hát tập thể.

– Chơi các trò chơi dân gian.

– Phát quà.

– 100% các em được tham gia các hoạt động của ngày Tết trung thu vui vẻ: trò chơi dân gian, ….

Thăm và tặng quà các em.

– Tặng 26 phần quà trung thu cho trẻ em con CBCC-LĐ trong nhà trường, mỗi phần quà trị giá …..đồng.

– Tặng quà cho học sinh trong toàn trường: …phần

II. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN.

Tổng kinh phí cho hoạt động tặng quà trung thu.

Tổng số tiền: ….. đồng.

Trong đó: – Vận động từ các mạnh thường quân: …..đồng tiền mặt và một thùng quà trị giá khoảng …….đồng

  • Công đoàn hỗ trợ ……..đồng
  • Còn lại trích từ quỹ kế hoạch nhỏ của đội

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Thuận lợi.

– Được sự quan tâm của các cấp, ngành.

– Trường ………………. đã tổ chức thành công Tết trung thu cho các em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc cho các em.

– 100% học sinh được tham gia vào ngày hội với các hoạt động phong phú, hấp dẫn và bổ ích, thông qua hoạt động này đã tạo cho các em sự phấn khởi, vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt thông qua hoạt động này nhà trường đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp các ngành địa phương và phụ huynh học sinh, tạo được niềm tin lớn đối với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.

2. Khó khăn.

– Do kinh phí còn hạn chế nên trong hoạt động còn gặp khó khăn; Công tác phối hợp thực hiện chưa đồng bộ, nhịp nhàng.

– Nguồn vận động PHHS còn hạn chế.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức các hoạt động tết trung thu cho trẻ em con CBCC-LĐ và học sinh trong toàn trường năm học … – … của trường tiểu học ………….

TM/BCH CĐ

Chủ tịch

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn 3 mẫu Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu mới nhất năm 2021 dành cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường lập ra sau khi trung thu kết thúc nhằm đánh giá lại và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem chi tiết bài viết

Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu 2022

#Báo #cáo #kết #quả #tổ #chức #Tết #trung #thu

Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu 2022Mẫu báo cáo tổ chức trương trình tết trung thu Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Báo cáo kết quả tổ chức tết trung thu 2021 tổng kết lại chương trình trung thu đã tổ chức, kinh phí thực hiện, thời gian và địa điểm tổ chức lễ hội trăng rằm…Báo cáo kết quả tổ chức Tết Trung thu mới nhất1. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu là gì?2. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 13. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 24. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 31. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu là gì?Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu là mẫu được lập ra để tổng kết lại việc tổ chức các hoạt động Tết trung thu ở các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó rút ra kinh nghiệm cho lần tổ chức năm sau.2. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 1(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})PHÒNG GD-ĐTTRƯỜNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THUNăm học:……..I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU1. Tuyên truyền:- Các lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% các em học sinh thông qua chủ đề “Đêm hội trăng rằm”.2. Thời gian:- Nhà trường tổ chức liên hoan vui Tết trung thu cho học sinh trong toàn trường vào lúc 15 giờ, ngày ….tháng ….năm ….- Địa điểm: Tại điểm trung tâm trường ………..3. Nội dung:- Liên hoan múa hát tập thể.- Phát quà.- 100% các em được tham gia các hoạt động của ngày Tết trung thu vui vẻ.II. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN-Tổng kinh phí cho hoạt động tặng quà trung thu.+ UBND xã hỗ trợ:……… đồng tiền mặt và ….suất quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.III. ĐÁNH GIÁ CHUNG1. Thuận lợi.- Được sự quan tâm của các cấp, ngành.- Trường ………. đã tổ chức thành công Tết trung thu cho các em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc cho các em.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- 100% học sinh được tham gia vào ngày hội với các hoạt động phong phú, hấp dẫn và bổ ích, thông qua hoạt động này đã tạo cho các em sự phấn khởi, vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt thông qua hoạt động này nhà trường đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp các ngành địa phương và phụ huynh học sinh, tạo được niềm tin lớn đối với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.2. Khó khăn.- Do kinh phí còn hạn chế nên trong hoạt động còn gặp khó khăn.Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức các hoạt động tết trung thu cho trẻ em con CB-CC và học sinh trong toàn trường năm học…….. của trường ………../.Nơi nhận:- Phòng GD-ĐT;- Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG(Đã ký)3. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 2CĐGD HUYỆN ………CĐ TRƯỜNG ………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–……., ngày … tháng … năm …BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNGTẾT TRUNG THU NĂM 20….I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU1. Tổ chức các hoạt động:Ngày …/…/20…. (thứ 5) Trường ……………… tổ chức chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. cho 100% các cháu trong toàn trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Về dự ngày hội với nhà trường có các Đồng chí Lãnh đạo đại diện cho Quận uỷ – UBND Quận Hải An, lãnh đạo PGD&ĐT Quận Hải An, Đảng uỷ UBND Phường ………………, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn Phường, đơn vị kết nghĩa và đông đảo các bậc phụ huynh về dự đông đủ.* Nội dung:1. Chấm mâm cỗ trung thu.2. Múa Lân – Múa sư tử3. Văn nghệ4. Giao lưu Cuội – Tễu – Chị Hằng Nga và trẻ.5. Giới thiệu Đại biểu6. Đại biểu tặng quà.7. Đ/c Hiệu trưởng phát biểu và cảm ơn8. Văn nghệ9. Đại biểu chia quà và phá cỗ trung thu* Kết quả- 100% số trẻ được nhận quà Tết trung thu.- Trẻ tự tin mạnh dạn khi tham gia các hoạt động.2. Thăm và tặng quà các em.a. Thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:- Tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 10 em với trị giá mỗi suất quà là 100.000/1em.b. Tặng quà và tổ chức vui Trung Thu cho trẻ em con CBCC- LĐ trong ngành:- Nhà trường tổ chức trung thu cho 100% con em CBGVNV trong nhà trường với tổng kinh phí là 20.000.000 đồng.II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CẤP NGÀNH, CẤP PHƯỜNG:Nhà trường phối kết hợp các ban ngành đoàn thể: Đảng ủy UBND Phường ……………… cùng các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn Phường, đơn vị kết nghĩa để tổ chức tết Trung thu cho trẻ. Bên cạnh đó được sự ủng hộ của đông đảo các bậc phụ huynh tới dự đông đủ liên hoan chung vui cùng cô trò nhà trường.III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:Chương trình “Vui Tết trung thu” năm 20…. trường ……………… diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc cho các quý vị đại biểu về dự và các bậc phụ huynh, là ngày Tết thật vui, thật ý nghĩa của các cháu trong toàn trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nơi nhận:Website PGD;Website trường;Lưu VT.T/M NHÀ TRƯỜNGHIỆU TRƯỞNG4. Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu số 3CĐGD HUYỆN …………………CĐ TRƯỜNG ……………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THUNăm học: … – …I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THUTuyên truyền:- Các lớp, trang trí tuyên truyền về ngày Tết trung thu cho 100% các em học sinh thông qua chủ đề “Đêm hội trăng rằm”. Thời gian:- Nhà trường tổ chức liên hoan vui Tết trung thu cho học sinh trong toàn trường vào lúc … giờ ngày … tháng … năm … Địa điểm: Tại điểm cơ sở trường ……………………………. Nội dung:- Bày cỗ trung thu toàn trường.- Trưng đèn trung thu.- Liên hoan múa hát tập thể.- Chơi các trò chơi dân gian.- Phát quà.- 100% các em được tham gia các hoạt động của ngày Tết trung thu vui vẻ: trò chơi dân gian, ….Thăm và tặng quà các em.- Tặng 26 phần quà trung thu cho trẻ em con CBCC-LĐ trong nhà trường, mỗi phần quà trị giá …..đồng.- Tặng quà cho học sinh trong toàn trường: …phầnII. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN.Tổng kinh phí cho hoạt động tặng quà trung thu.Tổng số tiền: ….. đồng.Trong đó: – Vận động từ các mạnh thường quân: …..đồng tiền mặt và một thùng quà trị giá khoảng …….đồngCông đoàn hỗ trợ ……..đồngCòn lại trích từ quỹ kế hoạch nhỏ của độiIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG.1. Thuận lợi.- Được sự quan tâm của các cấp, ngành.- Trường ………………. đã tổ chức thành công Tết trung thu cho các em. Tết trung thu thực sự là một ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc cho các em.- 100% học sinh được tham gia vào ngày hội với các hoạt động phong phú, hấp dẫn và bổ ích, thông qua hoạt động này đã tạo cho các em sự phấn khởi, vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt thông qua hoạt động này nhà trường đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp các ngành địa phương và phụ huynh học sinh, tạo được niềm tin lớn đối với nhân dân về chất lượng giáo dục của nhà trường.2. Khó khăn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Do kinh phí còn hạn chế nên trong hoạt động còn gặp khó khăn; Công tác phối hợp thực hiện chưa đồng bộ, nhịp nhàng.- Nguồn vận động PHHS còn hạn chế.Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức các hoạt động tết trung thu cho trẻ em con CBCC-LĐ và học sinh trong toàn trường năm học … – … của trường tiểu học ………….TM/BCH CĐChủ tịchTrên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn 3 mẫu Báo cáo kết quả tổ chức Tết trung thu mới nhất năm 2021 dành cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường lập ra sau khi trung thu kết thúc nhằm đánh giá lại và rút kinh nghiệm cho lần sau.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button